Zpět 1 fotografie
Ilustrační foto (Zdroj obrázku: stockwerk-fotodesign / Shutterstock.com)

Do roku 2050 by mělo využívat obnovitelné zdroje 90 % nemovitostí

Opatření na nápravu ekonomických škod způsobených karanténou v Evropské unii směřují z velké části do zrychlení odklonu od fosilních paliv. Původní plán na omezení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 byl revidován, přičemž současné plány počítají s omezením emisí do stejného data o 50 % – 55 %.

Publikováno: 16.06.2021
Rubrika: ,

Na rozdíl od plánů na dekarbonizaci ekonomik do roku 2050, současná opatření dají v bezprostřední budoucnosti do pohybu události, jejichž výsledek uvidíme již za několik málo let.

Plány na snižování emisí skleníkových plynů nejsou v Evropě ničím novým, odklon od fosilních paliv můžeme pozorovat již několik let, nyní však bude tato změna akcelerovat. Omezení se přitom netýká pouze kotlů na uhlí či dřevo, v zemích západní Evropy již existují i plány na zákaz užívání kotlů na zemní plyn.

Poptávka po tepelných čerpadlech roste téměř 10 let v řadě

Za dosavadního vítěze nových trendů lze bezesporu počítat tepelná čerpadla, jež v uplynulých cca 10 letech zažívala nepřetržitý růst poptávky, budoucnost by na tomto neměla nic měnit. Proč tepelná čerpadla? Výhody jsou zřejmé, a to:

  • přívětivost provozu k životnímu prostředí,
  • schopnost zajistit si ekologickou cestou i palivo (geotermální energii, venkovní  vzduch) k výrobě tepla,
  • dlouhá životnost,
  • možnost využití decentralizovaně u jednotlivých rezidenčních či nerezidenčních budov, stejně jako využití v rámci dálkových dodávek tepla,
  • schopnost fungovat spolehlivě po celý rok.

Rozšíření tepelných čerpadel podporují i jednotlivé vlády, a to pomocí dotací na jejich pořízení, sníženou cenou elektřiny či právě postupným zákazem užívání ostatních zdrojů tepla.

Pokud řešíte otázku nového zdroje tepla pro vaši nemovitost, vezměte v potaz trendy, ke kterým dochází v celé Evropě. Vyberte takový zdroj tepla, u kterého nehrozí, že jej za několik let budete nahrazovat ekologičtější variantou.

Zdroj obrázku:
stockwerk-fotodesign / Shutterstock.com

[carousel-horizontal-posts-content-slider]