Zpět 3 fotografie
Praha 3 hledá architektonické řešení Slezské ulice

Praha 3 hledá architektonické řešení Slezské ulice

Radnice Prahy 3 se rozhodla postupně revitalizovat Slezskou ulici a vyhlásila veřejnou zakázku na tzv. Koncepční studii.

Publikováno: 20.07.2020
Rubrika:

Architektonický tým by měl připravit komplexní řešení dopravy i celého uličního prostoru. Zájemci mohou zasílat radnici své nabídky do 31. 7. 2020. Poprvé u zakázky podobného typu Praha 3 také přistupuje k výběrovému řízení, kde o vítězi nerozhoduje jen cena.

Slezská je dnes významně zatížena automobilovou dopravou. Chybí tu zeleň, máme tu nepřehledné a bariérové přechody a zároveň se v ulici nachází základní škola i školky,“ přibližuje situaci místostarosta pro dopravu Ondřej Rut a dodává, že problémem je i povrch ulice, který významně zvyšuje hlukovou zátěž celé lokality, a absence vhodného mobiliáře. Zadání studie i proto požaduje prověřit výsadbu stromů a případné zklidnění dopravy.

Koncepční studie by měla navrhnout komplexní návrh pro celou lokalitu ulice Slezské a návazných příčných úseků ulic Boleslavská. Zároveň bude sloužit jako podklad a východisko pro další stupně projektových dokumentací.

„Hodnotícími kritérii při výběru autorského týmu bude portfolio referenčních prací, profesní přístup a nabídková cena zakázky v poměru 40:20:40. Předpokládaná hodnota zakázky činí 800.000,-Kč bez DPH. Na základě referenčních projektů jsme oslovili několik studií, ale nabídku může poslat kdokoliv. Věříme proto, že se přihlásí kvalitní týmy, se kterými bude radost spolupracovat.“ dodává Rut. Zadání též požaduje, aby do plánování byla zapojena i veřejnost a předpokládá, že architektonická studie bude hotova koncem února 2021.

Podrobnější zadání najdou zájemci na profilu zadavatele ZDE.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]