Zpět 4 fotografie
1. Valná hromada Cechu zedníků České republiky

Zástupci Cechu zedníků ČR se poprvé oficiálně sešli v rámci Stavebního veletrhu 2020

Ohrožený řemeslný druh se spojuje, aby získal silnější vyjednávací pozici směrem ke státnímu sektoru a zajistil kvalitnější a bezpečnější prostředí pro objednavatele stavebních prací po celé zemi.

Publikováno: 06.03.2020
Rubrika:

Dne 27. února 2020 se konala 1. Valná hromada Cechu zedníků České republiky, kterou podpořil svojí účastí generální ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví Ing. Petr Hostek.

Přítomno bylo 88,8% řádných členů, kteří schválili mimo jiné výroční zprávu o činnosti cechu od jeho založení v minulém roce. Kromě organizačních záležitostí byla členská základna a 35 hostů seznámeno s problematikou týkající se stavebnictví a vzdělávání budoucích stavebních odborníků (řemeslníků a techniků) v České republice.

Do debaty se zapojili přítomní odborníci z firemního i školského prostředí. Všichni byli seznámeni i se zaznamenanými případy jednání šmejdů mezi realizátorskými firmami. Jako příklady byly uvedeny praktiky hledání bílých koní mezi čerstvými absolventy učebních oborů, jimž bylo nabízeno bezpracné obohacování v pozici placených odpovědných zástupců pro až čtyři firmy s tím, že nemusí ani chodit do práce. Samozřejmě jim bylo vysvětlováno, že nenesou žádnou právní odpovědnost za realizaci těchto děl. Na tuto skutečnost reagovali představitelé cechu již ve fázi vzniku a firma následně vyklidila internetový prostor a školy odstranily letáky. Bohužel existují i jiné neseriózní praktiky: např. provedení bouracích prací znemožňujících využívání bytů a objektů, následné vyzvednutí vysokých záloh a zmizení dodavatele. Díky volným živnostem se tyto a podobné praktiky stávají čím dál častějšími.

Předseda Cechu zedníků ČR Drahoslav Matonoha hned na úvod shrnul: „Cestou ke zkvalitnění prostoru ve stavebnictví malých či středních podnikatelů a živnostníků je garance odbornosti a podpory stavbařů i poradenství pro drobné investory především ze strany cechů. V této oblasti a ve zkvalitňování odborného výcviku je hlavní pole působnosti Cechu zedníků české republiky.“

Jsme rádi, že v našich řadách trvale přibývají dodavatelé kvalitních materiálů a nových technologií, realizátoři – stavební firmy a živnostníci, ale i střední stavební školy. Z odborného hlediska pak byla valná hromada využita na prezentaci úspěšného díla – rekonstrukce Janáčkova divadla v Brně a představení nové čisté technologie, bezpečného oblečení a obuvi pro stavební řemeslníky podpůrného softwaru pro odborný výcvik a realizace malých staveb.

1. Valná hromada Cechu zedníků České republiky byla úspěšně završena odevzdáváním přihlášek některých spokojených hostů. Rozšířená členská základna posiluje vyjednávací pozici zastoupení řemeslníků a živnostníků oboru zedník.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]