Zpět 1 fotografie
Přehrada Orlík

Povodí Vltavy má za sebou řadu revitalizací vodních toků. Intenzivnější výstavbu komplikují majetkoprávní vztahy.

Tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu (počátek března 2020) „Protipovodňová opatření se zpožďují a ta přírodě blízká se nedaří prosadit. Problém představují i stavby v aktivních záplavových zónách“, doplňuje Povodí Vltavy takto:  

Publikováno: 03.03.2020
Rubrika:

„Hlavním důvodem, kvůli kterému se realizace opatření na ochranu před povodněmi oddaluje, není pomalé čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu, ale velmi komplikované vypořádání majetkoprávních vztahů k pozemkům, nezbytných pro realizaci daného opatření. Zainteresovaným obcím se mnohdy nepodaří tyto vztahy vypořádat, proto se některá opatření na ochranu před povodněmi nedaří realizovat vůbec, nebo se neúměrně protahují,“ upřesnil v této souvislosti generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala.

Dále dodal, že „státní podnik Povodí Vltavy uskutečnil na území jeho působnosti mezi roky 2006 a 2017 jedenáct revitalizačních projektů, které slouží i k prevenci před povodněmi, přírodě blízkým způsobem v celkovém finančním objemu 168,2 milionu korun.“

Pokud jde o další revitalizační projekty, státní podnik Povodí Vltavy chystá k realizaci do konce roku 2023 další tři revitalizace vodních toků v celkovém finančním objemu 228,24 milionu korun.  Dalších 9 revitalizačních opatření má státní podnik Povodí Vltavy v projektové přípravě nebo ve výhledu k realizaci do roku 2024 v celkovém finančním  objemu 328 milionu korun.

Z již uskutečněných revitalizací uvádíme jako příklad revitalizace toku řeky Loděnice, Nenačovice, zkapacitnění toku Blanice přírodě blízkým způsobem v intravilánu města Vlašimi (včetně dvou rybích přechodů), revitalizace toku Radotínského potoka v ř. km 12,13 – 13,43, úprava koryta Dobrovodského potoka, České Budějovice – ř. km 2,50 – 3,85.

Na území o celkové rozloze 28 708 km2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických povodích, z toho je 5 533 km významných vodních toků, přes 12 000 km určených drobných vodních toků a dalších více než 4 300 km neurčených drobných vodních toků. Dále má právo hospodařit se 110 vodními nádržemi a 9 poldry, z toho je 31 významných vodních nádrží, s 21 plavebními komorami na Vltavské vodní cestě, 49 pohyblivými a 298 pevnými jezy a s 20 malými vodními elektrárnami.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]