Zpět 10 fotografií
Chateau Troja

Chateau Troja Residence – nejmodernější technologie i tradice

Pražská Trója je místem se zajímavou a bohatou historií. Svědků minulosti tu najdeme mnoho, jedním z nich je i areál bývalého panského statku ze 17. století. Nový život mu vdechla náročná rekonstrukce, jejíž součástí je propojení historických budov s citlivě zakomponovanými novostavbami. Areál se pomalu dostává do povědomí Pražanů jako Chateau Troja Residence. Pro jeho znovuzrození museli architekti z ateliéru LOXIA sáhnout často po velmi netradičních a nákladných řešeních.

Publikováno: 21.01.2020
Rubrika:

Stav architektonicky i historicky cenných budov, které léta chátraly, výrazně zhoršily škody napáchané tisíciletou vodou, kterým ještě napomohly průsaky spodní vody. Staré zdivo muselo být vysušeno a základové konstrukce historických budov dostaly novou hydroizolaci jako ochranu před působením spodních vod. Před budoucími povodněmi by měl areál chránit val s pevnými i mobilními stěnami. Při jejich včasné instalaci je val schopen zvládnout výšku vltavské hladiny minimálně v úrovni z roku 2002. Technicky zajímavých řešení je ale v Chateau Troja mnohem víc…

Místo pro chytrá řešení

Bývalý hospodářský dvůr se za uplynulé 4 roky změnil v pozoruhodný rezidenční areál se 72 byty, z nichž 17 se nachází v historických objektech. Několik z nich má podobu luxusních penthousů. Exkluzivita těchto bytových jednotek spočívá i v pozoruhodném výhledu na Prahu, který umožňují velká, elektronicky ovládaná okna. „Podobný typ oken se používá zatím velmi málo. Lze je ovládat z mobilu nebo laptopu a jsou rovněž napojena na meteostanici, takže pokud začne pršet nebo udeří velký mráz, a okna zůstala náhodou nedovřena, automaticky se zavřou,“ vysvětluje Ing. Michal Hendrych, hlavní inženýr z architektonického ateliéru LOXIA.

Projektanti se v průběhu celé rekonstrukce maximálně snažili, aby unikátní objekt byl dokonalý ve všech detailech. Například aby chladicí, tepelné a další technologická zařízení byla dobře „skryta“ a nenarušovala celkový vzhled. V případě Chateau Troja využili k tomuto účelu podstřešní prostory, kam umístili také vyústění odpadního vzduchu z koupelen a kuchyní. Vznikla tak tzv. technologická terasa, kterou podpořil i investor a která splňuje všechny požadavky památkářů.

Staré v symbióze s novým

Od první chvíle bylo jasné, že v případě tohoto areálu bude hlavním tématem citlivé propojení architektonicky cenných historických budov s  moderními novostavbami. Staré objekty navíc vyžadovaly použití materiálů a prvků, které pomohou s jejich sanací a konzervací. Dobrým příkladem jsou sanační omítky propouštějící vodní páry a spolu s vhodnou konstrukcí chránící letité zdivo. Zároveň se ve spolupráci s památkáři dlouho hledal správný odstín omítek, tedy takový, který odpovídá co nejvíce původnímu zabarvení a struktuře, které odhalil restaurátorský průzkum.

„S přihlédnutím k původnímu vzhledu starých budov jsme zrenovovali i jejich společné prostory, například chodby a schodiště. Byla použita historická hexagonální dlažba a keramické tvarovky a rekonstrukce se dočkaly i cenné klenby.

V historickém duchu zůstaly i zámečnické výrobky a dveřní křídla a okna, částečně repasovaná a částečně replikovaná,“ říká M. Hendrych.

V naprostém kontrastu použitých technologií a materiálů pak byly společné prostory v novostavbách: zde najdeme nejmodernější obklady stěn z nehořlavých desek spolu s podlahami litými z umělého kamene (tzv. terazzo).

Přestože byl celý areál starého statku ve velmi tristním stavu, zachovaly se některé prvky, jichž mohlo být použito při další rekonstrukci. To je případ i pískovcových šambrán: podle zbytků těch původních byly vyrobeny nové a společně znovu osazeny kolem oken. Musím říct, že obdivuji práci specializované firmy, která tyto prvky vyrobila. Jen při velmi detailním studiu lze objevit rozdíly mezi novým materiálem a 300 let starými kousky,“ hodnotí projektový manažer.

Velkým oříškem byl v Chateau Troja venkovní výtah. S památkáři probíhalo dlouho jednání, zda bude vůbec možné ho použít. „Jedním z důvodů, proč jsme výtah chtěli dostat do projektu, byla naše snaha dodržet normy, a to nejen ty technologické a akustické, ale také ty pro bezbariérový přístup do budov. Nakonec se našlo řešení v podobě proskleného tubusu, kdy je i kabina celá skleněná.

Při jeho projektování jsme museli zvládnout řadu konstrukčních detailů, mimo jiné způsob, jak vyřešit, aby se z kabiny nestal skleník, zkrátka aby byla ve všech ročních obdobích zachována tepelná pohoda. Takže výtahová šachta je tvořena protislunečním zasklením pro odrazivost slunečních paprsků a dále strojně dochlazována,“ doplňuje M. Hendrych.

Oáza klidu a harmonie

Součástí exkluzivního rezidenčního areálu budou i okouzlující romantické zahrad stylově navazující na geometrické francouzské zahrady Trojského zámku. LOXIA je autorem celé koncepce od prvních skic, které pocházejí již z roku 2008.

Pěstěná zahrada Chateau Troja Residence je komponována jako soubor několika komorních zahrad propojených pečlivě udržovanými cestičkami. Zahrady se svěží bujnou i tvarově upravenou zelení poskytnou vizuální požitky a odpočinutí na „Nádvoří“, u vodních prvků, ve stinných zákoutích nebo v „Zahradě s labyrintem a slunečními hodinami“. Procházka zahradou se všemi průhledy, promenádami, sochařskými plastikami i stinnými zákoutími by tak měla obyvatelům i návštěvníkům nabídnout jedinečný vizuální u duševní zážitek.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]