Zpět 22 fotografií
okno PROGRESS ALU SCREEN se zábradlím a integrovaným předokenním stíněním (zdroj: DAFE-PLAST)

Hrrr na stavbu

Jaro se nezadržitelně blíží, což pro mnoho lidí znamená jediné – nevyhnutelný začátek stavebních prací. Pokud i pro vás nebude hudební kulisou k jaru zpěv ptáků, ale spíše hluk míchačky, pojďte se podívat, na co si dát pozor, aby výsledek vašeho snažení dopadl zcela podle vašich představ!

Publikováno: 14.02.2019
Rubrika:

Nezapomeňte na překlady!

Plánujete stavbu nebo rozsáhlou rekonstrukci rodinného domu, bytu či chalupy? Tak to s největší pravděpodobností budete muset řešit i otázku překladů. „Tyto stavební prvky, které se umísťují nad stavební otvory pro okna a dveře, mají za úkol přenášet statické působení zdiva, a jsou tak v rámci celé stavby nesmírně důležitým prvkem,“ uvádí Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti DAFE-PLAST, která se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken a vchodových dveří. Podívejte se s námi, na co v souvislosti s překlady rozhodně nezapomenout.

Nadokenní překlady

Jak vybrat nadokenní překlad? Rozhodnutí závisí do velké míry na samotném charakteru stavby, a to nejenom na použitých materiálech, ale i na požadovaném vzhledu budovy. „Překlad by měl být vždy navržen tak, aby byl samonosný a staticky nepůsobil na výplňovou konstrukci. Výběr překladu by tak neměl být nijak ovlivněn materiálem, ze kterého je okno vyrobeno,“ vysvětluje dále Ing. Miroslav Culka.

Nejrozšířenější typy nadokenních překladů:

 • klenuté
  • používají se méně často než ploché překlady
  • vytváří klenuté nadpraží otvoru
  • varianty:
   • monolitické klenby
    • tvořené jedním kusem materiálu (nejčastěji beton)
   • klenby ze zdících prvků
    • nejčastěji z plných cihel
 • ploché
  • vytváří rovné nadpraží otvoru
  • materiál zpravidla odpovídá použitému stavebnímu systému pro obvodová zdiva
   • betonové
   • keramické
   • plynosilikátové
   • ocelové
   • železobetonové
   • dřevěné
  • většina plochých překladů je z důvodu ohybové pevnosti oceli vyztužena ocelovými pruty

Jak usadit překlad na stavbě?

Nesmírně důležitou pozornost je třeba věnovat kromě výběru překladů také jejich samotnému usazení na stavbě. Následky špatného usazení se totiž mohou projevit prasklinami na omítkách a v horších případech dokonce rozdrcením podkladu nosných překladů. „Standardní překlady se většinou usazují ručně ve dvou lidech do maltového lože, aby došlo k rovnoměrnému přenesení zatížení do podkladu. U větších překladů z oceli či železobetonu je nutné využít jeřábové techniky v kombinaci s ručním usazením,“ uvádí Ing. Miroslav Culka a pokračuje: „Přesný technologický postup usazení překladu vždy stanovuje výrobce překladu. Podle tohoto technologického postupu je nutné se na stavbě řídit, jinak by mohlo dojít ke špatnému usazení a tudíž špatnému statickému působení překladu.“ Co se týče délky uložení překladu přes hranu stavebního otvoru, tak ta vždy závisí zejména na jeho šířce a na použitém materiálu překladu i podkladu, na který se usazuje. „V případě délky překladu platí přímá úměra – čím širší stavební otvor, tím větší je délka uložení překladu. U standardních šířek stavební otvorů se délka uložení pohybuje od 150 mm do 250 mm. Vždy je však nutné se řídit především statickými tabulkami jednotlivých typů překladů,“ říká Ing. Miroslav Culka.

Jak řešit překlady pro velkoformátová okna?

Rádi byste zvolili pro elegantní přechod z interiéru do exteriéru velkoformátová okna? Tak v tom případě byste měli vědět, že překlady musí být v tomto případě vždy navrženy statikem! „Překlady pro velkoformátová okna nejsou standardizovány, takže je vždy nutné, aby statik určil výšku překladu a délku uložení na nosné konstrukci,“ říká Ing. Miroslav Culka a doplňuje: „Velmi důležitý je také výběr vhodného materiálu. Nejčastěji se volí překlady ocelové či případně železobetonové.“ Při návrhu překladu u složitých velkoformátových oken je potřeba dbát také na tepelně technické vlastnosti překladu. Samozřejmostí je počítat v návrhu i se sáním a tlakem větru na okenní prvek, a zvolit tak řádné kotvení tohoto prvku do překladu.

Překlady pro rohová okna

Také v případě, že byste dosáhnout jedinečného panoramatického výhledu s pomocí rohových oken, je třeba řešit překlady individuálně s využitím statického návrhu. „Statik musí navrhnout překlad tak, aby byl samonosný, a pokud to stavba nedovoluje, tak případně vložit statický sloup do rohu otvoru či do jiného místa,“ uvádí Ing. Miroslav Culka a doplňuje: „V případě rohového překladu bez sloupku, je velmi důležité stanovit správnou výšku překladu a také dostatečně dlouhé uložení překladu přes hranu otvoru. V současnosti již naštěstí existují i typizované rohové překlady pro různé zdící systémy, které se dají také využít a celé řešení tak značně usnadňují.“

Jak je to s rozměry stavebních otvorů pro okna?

Překlady pro vaše okna již máte vybrané a víte také, jak je usadit, ale přitom stále tápete, jaký rozměr by měl mít stavební otvor? Tak vězte, že už dávno neplatí to, co platilo dříve, kdy bylo nutné připravit velikost stavebních otvorů zcela na míru typovým oknům se standardizovanými rozměry! „Výroba oken probíhá v dnešní době téměř výhradně na zakázku. Obvyklou praxí tak je, že výrobce zaměří rozměry budoucích oken přímo na stavbě podle velikosti již hotového stavebního otvoru, a na základě těchto rozměrů pak okna vyrobí, dodá a případně i namontuje,“ vysvětluje Ing. Miroslav Culka. Na co si dát však dát v souvislosti se stavebními otvory pro okna rozhodně pozor? „Měla by být dodržena geometrická přesnost stavebního otvoru, a to zejména rovinnost, svislost a vodorovnost ostění, a v otvoru by neměly být žádné výrazné nerovnosti či ostré hrany. Tyto podmínky jsou nesmírně důležité především proto, aby bylo možné bez výraznějších problémů nainstalovat připojovací spáru a parotěsný uzávěr, které jsou naprosto zásadní pro správné fungování oken,“ říká Ing. Miroslav Culka.

TIP: Zjednodušte stavební připravenost!

Rádi byste si co nejvíce zjednodušili přípravu stavebního otvoru pro vaše okna? Tak využijte inovativní řešení oken, která vám umožní s jejich instalací v jednom jediném kroku snadno namontovat i zastínění či zábradlí, a vy tak vůbec nebudete muset řešit přizpůsobení stavebního otvoru těmto doplňujícím prvkům!

 1. PROGRESS ALU SCREENokna, zábradlí i zastínění v jednom

Osadit spolu s okny najednou i exteriérový stínící systém a skleněné zábradlí vám umožní komplexní řešení oken PROGRESS ALU SCREEN! „S těmito okny nemusíte vůbec složitě řešit stavební připravenost. Mají v sobě totiž integrované systémové skleněné zábradlí i předokenní screenovou roletu, která spolehlivě odstíní sluneční energii ještě před dopadem na povrch skla, a zabrání tak přehřívání vašeho interiéru,“ uvádí Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti DAFE-PLAST, která se zabývá výrobou plastových a hliníkových oken. Unikátní konstrukce okenních profilů se stavební hloubkou křídla i rámu 86 mm navíc umožňuje dosáhnout oknům PROGRESS ALU SCREEN vynikajících tepelně-izolačních vlastností, které jsou vylepšeny termo-izolačními moduly v hlavních profilových komorách. „Okna jsou tak ideální volbou do nízkoenergetických a pasivních domů, ve kterých jsou kladeny vysoké nároky na tepelnou izolaci,“ dodává Ing. Miroslav Culka.

 1. PROGRESS ALU EF+ – skvělá tepelná izolace i ochrana před sluncem

Vítané zjednodušení instalace zastínění přináší i okna PROGRESS ALU EF+ s integrovanou žaluzií chránící interiér před přímým působením slunečního svitu! „Žaluzie je osazena v meziprostoru před izolačním sklem z exteriéru a za dodatečnou tabulí skla, která všechny komponenty dokonale chrání před působením venkovního prostředí. Odpadají tak specifické stavební detaily, které jsou vyžadovány při osazení samostatného venkovního stínění,“ uvádí Ing. Miroslav Culka a dodává: „Díky unikátní konstrukci předsazeného skla v hliníkovém rámečku, navíc dochází k vytvoření další izolační komory, která významně zlepšuje nejenom tepelně-izolační vlastnosti skla, ale i zvukovou izolaci.“

Jak na překlady nade dveřmi?

Stavební překlady by ale neměly ve většině případů chybět ani u interiérových dveří. To však neplatí stoprocentně! „To, zda bude u stavebního otvoru pro interiérové dveře nutné použít překlad, závisí především na použitém systému výstavby. Co se týče zděné příčky, zde je potřeba umístit překlad nad stavební otvor vždy, jelikož žádná zárubeň ani stavební pouzdro nedokážou nést váhu cihel nad sebou. U sádrokartonové příčky toto nutné není,“ říká Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, která se zabývá výrobou designových dveřních systémů, a dále vysvětluje: „Základním nosným prvkem sádrokartonové příčky je totiž tzv. rastr, tvořený z kovových profilů, které tvoří potřebný pevnostní prvek nahrazující překlady. Na tuto konstrukci se pak aplikují sádrokartonové desky.

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

Současným trendům vládne minimalismus. A tyto trendy následují také skryté zárubně, které se vyznačují absencí jakékoliv viditelné obložky. Bezobložkové zárubně AKTIVE a EMOTIVE jsou tvořené pevnou hliníkovou konstrukcí, která ale není nosná, proto rozhodně potřebuje překlad. Jeho typ a délku určuje stavební systém.

Bezobložkové zárubně vyžadují pečlivou stavební přípravu, Skryté zárubně vyžadují pečlivou stavební přípravu, která se liší u suché a mokré výstavby.

 1. Zděná příčka

Na vybudování zděného stavebního otvoru je kladeno několik základních požadavků:

 • stavební otvor musí být dokonale rovný,
 • jeho šířka musí být z každé strany větší o 1 cm, než je vnější šířka zárubně. Celková šířka stavebního otvoru tedy bude o 2 cm větší, než je vnější šířka zárubně,
 • výška stavebního otvoru opět musí být o 1 cm větší než vnější výška zárubně. Tato rezerva je důležitá pro pohodlné vložení zárubní do stavebního otvoru. Zárubeň se usazuje na výšku dokončené podlahy.
 1. SDK příčka

Stavební otvor u sádrokartonových příček vytvoří montážníci prostřednictvím konstrukce z hliníkových profilů, na které se následně upevní sádrokartonové desky. Skryté zárubně lze zabudovat jak do jednoplášťové tak i dvouplášťové varianty sádrokartonové příčky. Po obvodu stavebního otvoru je lepší použít UA profily, které jsou pevnější a mají vyšší tloušťku.

Pozn.: Rozměry stavebního otvoru u otočných dveří s klasickou obložkovou zárubní

Stavební otvory pro otočné dveře s klasickou obložkovou zárubní musí být přibližně o 10 cm širší a o 5 cm vyšší, a to od dokončené finální podlahy, než je požadovaný rozměr dveří. Tedy například pro dveře o výšce 197 cm a šířce 80 cm má stavební otvor rozměry 202 cm x 90 cm.

STAVEBNÍ POUZDRA – překlad roste 2 x

Pokud uvažujete o dveřích zasouvacích do stavebního pouzdra, nezapomeňte na to, že stavební otvor musí být dvojnásobný. Kromě šířky vlastních dveří je také třeba počítat se šířkou plechové kapsy, do které budou dveře zajíždět. Co se týče překladu, ten je nutné usadit nejen nad dveřní otvor, ale nad celou konstrukci pouzdra. Stavební pouzdro totiž nemá nosnou funkci, a proto je potřeba jej brát jako pokračování samotného dveřního otvoru. Délka přesahu překladu přes pouzdro pak závisí na konkrétním stavebním systému, zda se jedná o zeď nosnou či dělící příčku a jaká je její tloušťka.

Pokud má šířka dokončené příčky rozměry pouze 10 či 12,5 cm pouzdro vždy usazujeme zároveň se zdí. Pokud je šířka zdi vyšší, je na výběr, zda pouzdro usadíte na střed, či asymetricky k jednomu z krajů příčky.

Rozměry stavebního otvoru i postup usazení stavebního pouzdra se liší podle toho, zda jej budeme umisťovat do zděné či do sádrokartonové příčky.

 1. Zděná příčka
 • stavební otvor by měl být přibližně o 4 cm širší a o 2 cm vyšší, než je celková šířka a výška stavebního pouzdra
 • po usazení a vyvážení se pouzdro ukotví pomocí připravených kotvících plechů a dále nízkoexpanzní pěnou, která nezpůsobuje deformaci pouzdra. Stavební pouzdro se zabudovává do výšky dokončené finální podlahy
 • po vytvrdnutí pěny je možno pouzdro omítnout
 • plechová kapsa pouzdra pro zeď je opatřena navíc tzv. armovací sítí, díky které omítka na pouzdře lépe drží
 1. SDK příčka
 • rozměry stavební otvoru odpovídají rozměrům pouzdra – rast z CW profilů je lepší nechat nezaklopený SDK deskou a po vložení stavebního pouzdra upravit stavební otvor posunem bočnic z CW rastru
 • pouzdro se usazuje do SDK profilů
 • na závěr se pouzdro opláští sádrokartonovou deskou a dle potřeby provede dotmelení spár

TIP: PROFIKIT složit, teď!

Šikovnou novinkou v oblasti stavebních pouzder je skládací obložkové stavební pouzdro PROFIKIT, které si sestavíte sami raz dva a to přímo na stavbě. „Klasická stavební pouzdra zabírají při přepravě a manipulaci poměrně hodně místa. PROFIKIT byl vyroben s cílem zmenšit přepravní rozměry stavebního pouzdra na minimum, aby se s ním snadno procházelo a vytáčelo v úzkých chodbách a místnostech. Proto byla jeho konstrukce odlehčena o pevnou bočnici,“ říká Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti JAP FUTURE, jediného českého výrobce stavebních pouzder. PROFIKIT je na stavbu dodáván v demontovaném stavu a díky tomu jsou jeho transportní rozměry až 6x menší než u běžných stavebních pouzder.  Z jeho složení však není třeba mít žádné obavy!  Sestavit stavební pouzdro PROFIKIT není žádná věda a zvládne to každý alespoň trošku manuálně zručný kutil během pár minut. Konstrukce PROFIKITU je totiž připravena tak, aby jeho seskládání proběhlo snadno pomocí předchystaných spojů, které do sebe stačí pouze zasunout a zacvaknout – bez šroubů a šroubováku.

POSUV I BEZ POUZDRA

Toužíte po posuvných dveřích, ale nemáte dostatečně velký stavební otvor pro umístění posuvných dveří i s pouzdrem? Pak je tu jednoduché řešení v podobě posuvného systému po stěně, který vyžaduje stavební otvor pouze pro samotné dveře. Nad vlastním průchozím otvorem je pak potřeba mít v příčce opět zabudovaný pevný překlad, který zároveň většinou slouží i jako pevný kotvící podklad pro připevnění konzoly na posouvání dveří.

KDYŽ JDOU DVEŘE DO EXTRÉMNÍ VÝŠKY – PŘEKLADY NEPOTŘEBUJÍ

TIP č. 1: Posuvné dveře bez překladu

Jiná situace nastává u posuvného systému, který je skrytý v pohledovém SDK stropě bez potřebné nosné funkce. Pak je třeba vyřešit kotvení posuvné kolejnice přímo do nosného stropu, který je pod tím pohledovým zcela skrytý. I na toto už výrobci našli jednoduché a praktické řešení. „Příkladem takového posuvu je systém PREMIUM. Z pohledu stavebních překladů je jeho velkou výhodou fakt, že nevyžaduje žádné speciální dodatečné zpevňování průchozího otvoru překlady, ale využívá vlastního nepohledového stropu, do kterého se prostřednictvím závitových tyčí kotví. Poledový sádrokartonový strop kolejnici dlouhou až šest metrů elegantně skryje,“ uvádí Petr Paksi z JAP FUTURE.

TIP č. 2: Dveře až ke stropu

Pokud zvolíte do svého interiéru vysoké otočné dveře bez nadpraží, tedy variantu, kdy dveřní křídlo sahá od podlahy až ke stropu, pak vězte, že nad nimi klasický překlad být nemusí, neboť jeho funkci opět převezme samotný strop. „Tuto situaci navozují například dveře MASTER DOOR, které ve svém nitru ukrývají nejen pevnou hliníkovou konstrukci, ale i hliníkové příčky, které dveře vyztuží a dovolí jim dosáhnout výšky až 3,7 metru, což je rozhodně více, než je obvyklá výška místností,“ popisuje další možnost, jak nemít nade dveřmi stavební překlad pan Petr Paksi.

HORKÁ NOVINKA: Bez překladu i v obkladu stěny

Další možností, kdy není potřeba překlad nade dveřmi, je jejich použití v rámci obkladu stěny. „Pokud využijete například obkladový systém stěn EFEKTA, tak dveře v něm mohou sahat až do stropu a v tom případě opět odpadá potřeba řešení překladů. Vše řeší nový typ skryté zárubně EFEKTA, která dodává řešení i bez nadpraží a tedy i bez překladu,“ doplňuje novinkový tip Petr Paksi z J.A.P.

Rady pro elektroinstalaci bez problémů

Spontánnost někdy není na škodu, ale u domovní elektroinstalace se rozhodně vyplatí plánovat dopředu. Pečlivě si rozmyslet budoucí rozmístění vypínačů a zásuvek v závislosti na plánovaném vybavení místnosti může později ušetřit čas i zbytečné starosti. Ačkoliv je osazení zdi elektroinstalací poměrně individuální záležitostí, i zde platí určitá pravidla, kterými bychom se měli řídit. V blízkosti vodních zdrojů bychom si měli dát pozor zejména na dostatečnou vzdálenost umístění zásuvek a vypínačů – dle normy by tato vzdálenost od vodního zdroje měla činit minimálně 60 cm. Vypínače se z praktického hlediska umisťují většinou hned vedle dveří ve výšce asi 120 cm (měřeno od podlahy ke středu vypínač). Zásuvky se standardně osazují do výšky asi 20 cm, ale v případě jejich umístění nad pracovní plochou kuchyňské linky nebo stolu platí přibližně stejná výška osazení jako pro vypínače. Důležité jsou také instalační krabičky pro usazení strojků a vodičů do omítky – těch existuje velké množství. Mohou být kulaté, hranaté, různě veliké, vícenásobné i rozdílně hluboké. A právě hloubka hraje při jejich usazování hlavní roli, jelikož podléhá typu vybrané elektroinstalace. „Pro klasické přístroje domovních vypínačů a zásuvek se nejvíce užívají krabice hluboké 30 nebo 42 mm. U přístrojů se speciální funkcí jako je například zásuvka s přepěťovou ochranou nebo žaluziový otočný ovladač se však musí počítat s montážní hloubkou minimálně 50 mm,“ upozorňuje dále Marek Beneda, obchodně technický poradce společnosti OBZOR Zlín, českého výrobce domovních vypínačů a zásuvek, a doplňuje: „Kvůli šíři sortimentu a častým změnám v elektroinstalaci doporučuji instalovat rovnou hlubší krabice, abyste v případě změny nemuseli zasahovat do již hotové stěny.

TIP: Rychlá přeměna vypínačů

Rádi experimentujete a milujete změny? Pokud kromě dekorací chcete obměňovat ve vašem bytě také vzhled vypínačů, existuje pro vás snadné řešení! „Někteří výrobci domovní elektroinstalace umožňují v rámci svých jednotlivých kolekcí měnit pohledové kryty vypínačů. Jedná se tedy pouze o kosmetickou změnu, strojek vypínače zůstává stejný,“ radí Ing. Martina Obadalová, vedoucí marketingu společnosti OBZOR Zlín, a pokračuje: „Příkladem je například naše designová řada DECENTE, která pro své rámečky nabízí skutečně široký výběr z materiálů i jejich barevného provedení. Ve svém interiéru tak můžete střídat lakované sklo v neutrálních, pastelových i sytých odstínech, dřevo v podání dubu, ořechu a mahagonu, kovy jako nerez a hliník, či dokonce trendový beton.“

V koupelně má přednost nábytek!

Při přestavbě koupelny buďte ostražití a důkladně si hlídejte správné pořadí jednotlivých stavebních úkonů. „Jejich záměna totiž patří mezi nejčastější chyby při plánování nové koupelny. Poměrně často se setkáváme s tím, že si lidé nechají nejprve od instalatéra vyvést odpad a až poté vybírají nábytek. Což je určitě špatně, jelikož tím docílí pouze toho, že jim vybraný nábytek nebude na odpad přesně pasovat a jediným řešením tak bude skříňka na míru,“ upozorňuje Ing. Petr Blažek, generální ředitel společnosti Dřevojas, v. d., tradičního českého výrobce koupelnového nábytku.

Abyste se těmto nemilým problémům vyhnuli, stačí jednotlivé kroky jednoduše prohodit. „Nejprve si tedy vyberte nábytek, a to nejlépe skříňku pod umyvadlo, a posléze její rozměry zkonzultujte se svým instalatérem. Ten už poté vyvede odpad přesně podle jejího nákresu a vše do sebe bude krásně pasovat,“ radí Ing. Petr Blažek. A náš malý tip na závěr – stejného postupu se držte i v případě výběru zrcadlové galerky. Nejprve si zvolte konkrétní typ a až poté se pusťte do řešení elektrických rozvodů.

TIP: Koupelna snadno a rychle

Pokud potřebujete svoji novou koupelnu vybavit nábytkem takřka ihned, pak jsou pro vás expresní nábytkové sety tím pravým ořechovým. „Jejich dodání totiž trvá pouhých pět pracovních dnů a přitom se stále vyznačují dobrou kvalitou provedení. V rámci setů pak můžete vybírat hned ze dvou nejvíce oblíbených nábytkových řad – Q MAX či PLUTO,“ říká Ing. Petr Blažek z Dřevojasu. Na výběr máte i z hlediska dekorů, expres skříňky se totiž umí obléci do bílé ve vysokém lesku, nebo v případě kolekce Q MAX také do oblíbených dřevodekorů arlington či cafe.

Podklady byly vytvořeny ve spolupráci se společností DAFE-PLAST, www.dafe.cz, Dřevojas, www.drevojas.cz, OBZOR, www.domovnivypinace.cz a JAP FUTURE, www.japcz.cz.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]