Zpět

Dává vystřízlivění ze solární energie naději uhlí a topnému oleji? Kdepak, jsou tu ještě tepelná čerpadla!

Evropa píše dva příběhy, jejichž hlavní roli hrají obnovitelné zdroje tepla. První příběh se již dočkal svého rozuzlení a zbývá v něm pár kapitol „z povinnosti“. Tento příběh je o prvotním nadšení a následném vystřízlivění z obnovitelných zdrojů tepla v podobě větrných a solárních elektráren. Naděje vkládané do těchto zdrojů stály daňové poplatníky napříč Evropou obrovské peníze, své o tom vědí i čeští daňoví poplatníci splácející účet za „solární boom“, přičemž očekávaný efekt se nedostavil a zároveň pravděpodobně ani nedostaví. Stejně jako je „kocovina“ předzvěstí příchodu nového dne, i zklamání z větrných a solárních elektráren dává vzniknout něčemu novému…

Publikováno: 04.02.2019
Rubrika: ,

Tím novým je postupná realizace plánů na dekarbonizaci velkých evropských měst, jehož důležitou součástí jsou tepelná čerpadla. Tento zdroj tepla se osvědčil ve velkých městech napříč Evropou, kde dnes zajišťuje teplo pro celé čtvrti či dokonce města. Zároveň, jedná se o zdroj tepla, který lze použít u dálkového i lokálního vytápění. V porovnání s větrnými či solárními elektrárnami, tepelná čerpadla mají výhodu, že:

  • dokáží vyrábět teplo skutečně levně a fungovat tak i bez financí ze státního rozpočtu,
  • jsou schopna vyrobit dostatek energie bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky,
  • nehyzdí krajinu
  • i malé jednotky dokáží vyrobit dostatek energie pro celý rodinný dům, tj. i v případě „lokálního“ použití dokáží být spolehlivým zdrojem tepla,
  • díky výše uvedenému, tepelná čerpadla dokáží výrazně pomoci se snižováním emisí skleníkových plynů, protože jsou to právě domácnosti, jejichž spotřeba energií z fosilních paliv je jedním z významných „znečišťovatelů“,
  • na druhou stranu, tepelná čerpadla lze použít i pro „recyklaci“ tepla z velkých průmyslových objektů. Města jako Hamburg či Kodaň dnes pokrývají významnou část spotřeby energii domácností právě „recyklovaným“ odpadním teplem.

Evropské země již dnes masivně podporují rozšíření tepelných čerpadel prostřednictvím státních dotací, které ale nekončí u malého počtu „energetických baronů“, ale přímo v rozpočtech domácností. Již dnes tak najdeme tepelné čerpadlo u každé třetí nemovitosti řady spolkových zemí Německa, jako houby po dešti rostou jednotky tepelných čerpadel ve Francii, Itálii, Rakousku. Ve Švédsku je tepelnými čerpadly vytápěno dokonce 80 % všech rodinných domů.   

Příběh o nadějích vkládaných do tepelných čerpadel má několik úvodních kapitol, už ty však dávají naději na to, že s tímto zdrojem tepla se evropským zemím výrazně přiblíží cíl v podobě skokového snížení emise skleníkových plynů.

Staňte se součástí tohoto příběhu i Vy! Zkušenosti domácností podobných té Vaší ukazují, že investice do kvalitních tepelných čerpadel se vrátí již po několika málo letech, zatímco očekávaná životnost se počítá v řádech desítek let. Tepelná čerpadla obstojí jak v mírnějších zimách severní Itálie, tak drsných podmínkách Skandinávie, tj. mírné pásmo naší země jsou pro ně „příjemným středem“.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]