Zpět

Představujeme český developerský unikát: pasivní rodinné domy

Zcela pasivní domy  jsou v developerských výstavbách v Česku unikátem. All Inclusive Development představuje rodinné domy Alea, které byly vyprojektovány a postaveny podle nejpřísnějších nároků na pasivitu objektu.

Publikováno: 26.11.2018
Rubrika: ,
Autor: (red)

V Říčanech u Brna se právě dostavují rodinné domy, kombinující střízlivý funkcionalismus s nízkoenergetickým bydlením. Základem pasivních domů je kvalitní zateplení, které v létě chrání před přehříváním a v zimě před únikem tepla. V domech Alea se nevětrá okny, ale rekuperací, která v zimě dokáže nově přivedený vzduch do místnosti ohřát na pokojovou teplotu a šetří tak energii, potřebnou pro ohřev studeného vzduchu. Domy mají podlahové topení se separátním nastavováním teploty v každé místnosti a led světla s téměř nulovou spotřebou. Na střeše najdete fotovoltaické panely, se kterými přes den, i při minimálním slunečním svitu, perete a myjete de facto zdarma. Zelenou „vychytávkou“, která bude stále více aktuální kvůli nedostatku vody, jsou podzemní retenční nádrže na zahradě, které zachycují dešťovou vodu.

Fotovoltaické panely

Rozhodnete-li se dát solární energii zelenou, můžete se těšit na snížení účtů za elektřinu. Slunce je totiž, řečeno s nadsázkou, od Země příliš vzdálené na to, aby vám posílalo faktury. Instalace fotovoltaické elektrárny sice vyžaduje vstupní investici, která ovšem není tak vysoká, jak se mnoho lidí domnívá. Postupně se vám bude vracet v podobě poklesu výdajů za elektrickou energii. Fotovoltaické panely nemusí být pouze zdrojem výroby elektřiny, ale můžete je používat i k vytápění a ohřevu vody. Čím více využití pro ně najdete, tím více ušetříte. Bonusem, který solární panely znamenají, je energetická soběstačnost a ohleduplnost k životnímu prostředí. Díky fotovoltaice nemusíte být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, protože využíváte vlastní energii. Fotovoltaika představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí, neboť solární panely kromě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu. Panely mají dlouhou životnost a nízké náklady na údržbu – výrobci standardně garantují, že křemíkové články vydrží několik desítek let. Fotovoltaika je zdrojem elektřiny, který neobsahuje žádné pohyblivé součásti, proto se jedná o technologii s nízkou poruchovostí. Obsluha panelů je navíc velice nenáročná, po jejich instalování prakticky není, kromě pravidelných servisních prohlídek, třeba se o ně starat.

Co všechno je potřeba k instalaci a jak to vlastně funguje? V prvé řadě potřebujete dostatečně velkou plochu pro instalaci panelů, která je správně orientovaná ke slunci, to znamená ideálně na jih, případně východ či západ. Nedílnou součástí fotovoltaiky je i řešení ukládání vyrobené energie. Přes den, kdy svítí slunce a vy jste většinou v práci, je spotřeba energie nižší, než v odpoledních či večerních hodinách, kdy jsou všichni doma. Nejběžnější způsob ukládání energie je ohřev vody v akumulační nádrži, doporučoval bych i elektrické podlahové topení, při kterém se teplo akumuluje do podlahové konstrukce. Další možností jsou baterie a v létě je výhodné chladit dům průběžně přes celý den klimatizací, kterou můžete v zimě, pokud je vybavena reverzním chodem, výhodně přitápět.

Jaký typ fotovoltaiky zvolit a na co si při jejím výběru dát pozor? Typů panelů a systémů je mnoho a každý návrh je potřeba „ušít na míru“ konkrétnímu projektu. Proto je dobré využít firmu, která má dobré reference, a to i v oblasti servisu, který poskytuje. Instalace solárních panelů má delší dobu návratnosti, proto byste měli mít k dispozici solidní servis s dostupnými náhradními díly. Pokud pro financování fotovoltaiky zažádáte o dotaci, je potřeba, aby byl dodavatel registrovaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro dotace. 

Vyrobí panely elektřinu i v zimě? Vyrobí, ale počítejte s tím, že v našich klimatických podmínkách je v zimě slunečního svitu méně než v létě, a má menší intenzitu. Přibližný výkon v zimním období vám dokáže kvalifikovaná firma vypočítat.

Podlahové vytápění

Elektrické podlahové topení je nejkomfortnější zdroj tepla, který je navíc úsporný. Díky velké vytápěné ploše a nízké povrchové teplotě se do tepelné pohody dostanete při nižší teplotě prostoru, než u běžných topení. Neškodí zdraví, nevíří prach a hodí se proto i pro alergiky. Instalace je přitom jednoduchá, zvládnete ji za asistence elektrikáře i sami a samotný provoz je pak absolutně bezúdržbový. Výhodou podlahového vytápění je přesná regulace v každé místnosti, kdy na jednotlivých termostatech nastavíte požadovanou teplotu. Když jste v práci, můžete pouze temperovat a na dobu návratu si nastavíte teplotu vyšší. Podlahové topení má životnost několik desítek let a u nízkoenergetických domů je z hlediska poměru investice a následného provozu optimální.

V čem spočívá úspora energie? Především v dokonalé regulaci. Jakmile se podlaha a vzduch místnosti vytopí na požadovanou teplotu, kabely už topí pouze v krátkých intervalech a teplotu udržují, spotřeba elektřiny je potom velmi nízká. Podlahové topení je také příjemnější, vytváří člověku lepší tepelný komfort. Když kolem sebe máte teplé plochy, cítíte se příjemněji a nepotřebujete kolem sebe teplý vzduch, což je nejen úsporné, ale zdravé.

Jaké jsou náklady na údržbu a jaká je životnost podlahového vytápění? Elektrické podlahové topení je téměř bezúdržbové, jediné, co je třeba udržovat, jsou termostaty. Životnost je dána především uložením kabelů v podlaze a správnou regulací. Výrobci udávají 30 až 50 let, a odborníci říkají, že při správném provedení je životnost stejná, jako konstrukce, do které je topení zabudováno.

Rekuperace

Čerstvý vzduch potřebujeme všichni. Větráním sice přivádíme do domu dostatek vzduchu, ale uniká při něm teplo, což může pořádně zahýbat s účtem za energie. Řešením může být rekuperace, která odstraní i vlhkost v bytě. Tento systém větrání zajišťuje optimální výměnu vzduchu a zároveň minimalizuje tepelné ztráty při větrání. Rekuperace za vás větrá automaticky, i v době, kdy nikdo není doma. Díky dostatečné výměně vzduchu v bytě nehrozí problémy s vlhkostí, s koncentrací CO2, vznikem plísní a množením mikroorganismů, jako jsou např. roztoči.

V čem při rekuperaci spočívá úspora energie? V předání tepla z odpadního vzduchu do čerstvého, který přichází do domu. Potom je pouze potřeba dohřát rozdíl teplot, daný účinností rekuperační jednotky, které jsou v dnešní době již běžně nad 90 %. Topení tedy ani nemusí mít takový výkon, v pokojích můžete instalovat méně topidel s menšími rozměry, případně můžete využívat výhodné nízkoteplotní podlahové topení. Tím ušetříte nejen za protopenou energii, ale na pořizovacích nákladech i za celý topný systém.

Jaký další přínos rekuperace kromě úspory energie přináší? Co třeba kvalita a čistota vzduchu? Máte pravdu, finanční úspora není jediným plusem. Výhodou je určitě především neustálá výměna vzduchu, takže se v místnostech nehromadí oxid uhličitý, který může způsobovat bolesti hlavy a zdravotní problémy, odvádí se také vzdušná vlhkost a pachy. Uživatelé si pochvalují, že se v místnostech usazuje méně prachu, takže nemusí tak často vysávat. Do rekuperace také můžete použít speciální filtry pro vstupní vzduch, a tím minimalizovat pyly, alergeny a zápach z venku. Rekuperace je proto mimořádně vhodná například v případě, kdy bydlíte u frekventované silnice – omezíte hluk tím, že nemusíte větrat okny a zároveň si dovnitř nebudete pouštět špinavý vzduch.

Dokáže rekuperace zbavit dům vlhkosti a plísní? Do velké míry ano, ale rozhodně nelze obecně říci, že pokud máte rekuperaci, nemáte plísně, to samozřejmě záleží na kvalitě celé stavby.

Retenční nádrž

Při stavbě nebo rekonstrukci rodinného domu si majitelé často kladou otázku, co s dešťovou vodu, tekoucí ze střechy. Retenční nádrže slouží právě pro sběr dešťovky a její následné využití. Dešťovou vodu můžete využít na zavlažování pozemku, případně po přečištění i jako užitkovou vodu na splachování, praní prádla a podobně, ušetříte tím pitnou vodu. Nádrž zadrží určité množství vody a chrání kanalizační systém nebo vodní tok před zahlcením srážkovou vodou z přívalových dešťů. Dešťová voda je považována za velmi kvalitní typ vody. Všeobecně platí, že voda uskladněná v podzemní retenční nádrži se díky minimálnímu přístupu vzduchu a absence slunečního svitu kazí mnohem méně, než voda v nadzemní nádrži.

K čemu retenční nádrže primárně slouží? K zadržování vody, které je stále méně, dá se tedy očekávat, že se stanou běžnou výbavou každé novostavby. Retenční nádrž dokáže řešit spoustu problémů s vodou. Například u bytových domů ALEA, které se staví v Říčanech u Brna, je problémem obce právě malá kapacita dešťové kanalizace. U těchto domů se proto voda, která na ně naprší, z retenčních nádrží nejprve přečerpává do páteřní dešťové kanalizace. My jsme však chtěli dát klientům přidanou hodnotu, proto jsme objem nádrží navýšili, aby měli lidé dostatek vody na zalévání zahrádek.

Výhodou pasivního domu je, že šetří zdroje a energii. Rodinné domy Alea mají energetickou náročnost A a v porovnání s podobnými stavbami zhruba třetinovou spotřebu energie. Hodí se především pro rodiny s dětmi, kolem je klidné prostředí, plná občanská vybavenost a dobrá dostupnost do Brna. Pasivní dům v moderním designu a se zahradou a garáží tu pořídíte stejně, jako čtyřpokojový byt v Brně.

Více na http://www.ricanydomy.cz.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]