Zpět

České stavebnictví roste úřadům navzdory, stavebních povolení je stále méně

Česká stavební produkce sice v březnu meziročně vzrostla o 2,0 % a za 1. čtvrtletí letošního roku dokonce o 12,4 % oproti stejnému období loňského roku, situace v oblasti bytové výstavby je ovšem stále neutěšená. České úřady vydávají totiž stále méně stavebních povolení. Podle nejnovější zprávy Českého statistického úřadu (ČSÚ) bylo v březnu 2018 vydáno o 7,1 % méně stavebních povolení než ve stejném měsíci loňského roku, za celé 1. čtvrtletí byl pak počet letos vydaných povolení meziročně o 4,1 % nižší.

Publikováno: 11.05.2018
Rubrika:

Situace je alarmující zejména pro Prahu. V ní byla v bytových domech během 1. čtvrtletí roku 2018 zahájena výstavba jen 249 bytů. Dle analýz společnosti EKOSPOL (počítaných dle stejných metodik, které používá i Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR)) bylo přitom ve stejném období prodáno v Praze 1 160 nových bytů. Ze srovnání tedy jasně vyplývá, že pokud nedojde ke změně a výraznému zvýšení počtu zahájených staveb bytů, dá se očekávat, že dostupné byty na trhu začnou brzy docházet a ještě se zvýší tlak na straně poptávky po nich.

Důvodem je především složitost povolovacího procesu pro nové stavby. Ten je u nás nejsložitější ze všech zemí v EU a je velkou brzdou bytové výstavby v Česku, nejvíce pak ve zmiňované Praze. Pražský magistrát sice v dubnu představil k připomínkování návrh nového Metropolitního plánu. Ten však aktuální zablokovanou situaci neřeší, ze dvou hlavních důvodů.

Za prvé, s jeho platností se počítá od roku 2023. Urychlit bytovou výstavbu je však potřeba již nyní. Vždyť výše zmíněná disproporce mezi počtem zahájených a prodaných bytů hovoří jasně a podle čísel ČSÚ navíc přibylo mezi Pražany jen za minulý rok 14 tisíc nových obyvatel.

Za druhé, nový plán je zcela zaměřen na zástavbu brownfieldů uvnitř města. To je záměr jistě chvályhodný a mnoha místům v Praze pomůže ke kultivaci. Zároveň ale tento navržený plán hodlá omezit výstavbu směrem z města ven. Okrajové části města jsou přitom nejžádanější zejména mladými lidmi a rodinami pro jejich příjemnější životní prostředí i lepší finanční dostupnost takového bydlení oproti bytům více v centru města.

V Praze je proto potřeba vytvořit prostředí, které umožní bytovou výstavbu nejen uvnitř města, ale i na jeho krajích. Jinak bude situace, kdy je poptávka po nových bytech silně vyšší než nabídka, pokračovat a dokonce může hrozit situace, kdy nové volné byty na trhu vůbec nebudou.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]