Zpět 5 fotografií
celkový pohled na Areál výtvarných řemesel (zdroj: DAFE-PLAST)

Nová tvář Areálu výtvarných řemesel

Šibeniční termíny, vysoké nároky budoucího nájemce i nevyzpytatelná původní konstrukce z dob socialismu… to jsou jen některé z peripetií, které doprovázely rekonstrukci objektu v Sazečské ulici v Praze, jenž funguje již od konce 70. let pod názvem Areál výtvarných řemesel. Zúčastněným subjektům se nakonec podařilo se s překážkami spojenými zejména se zasklíváním okenních prvků zdárně vypořádat, a dát tak areálu zcela novou tvář.

Publikováno: 07.12.2017
Rubrika:
Autor: (red)

Za necelý rok vyprojektovat, dekontaminovat, zrealizovat a zkolaudovat celý areál a pod hrozbou přísné finanční penalizace jej včas předat budoucímu nájemci… před touto nelehkou výzvou stála na podzim roku 2015 architektonická kancelář Archide CZ a generální dodavatel stavby, firma Vlastimil Zelený. „Zpočátku jsme se domnívali, že půjde o běžnou rekonstrukci průmyslového objektu velkého rozsahu. Po prvních prohlídkách areálu, hlavního výrobního objektu a přidružených provozů se ale záhy ukázalo, že vše rozhodně nebude tak jednoduché, jak se na první pohled zdálo,“ popisuje Ing. arch. Jan Rauš, autor návrhu domu a jednatel společnosti Archide CZ. Obzvláště obtížný úkol pak čekal především dodavatele oken, který měl takřka „přes noc“ vyrobit více než 2 000 m2 oken a dveří z plastových a hliníkových profilů s rozměry na hranici řešitelnosti. „V prvních chvílích tak nebylo vůbec jasné, zda se nám podaří najít takového dodavatele, který se po seznámení s termíny a podmínkami na stavbě nezalekne a zvládne zakázku včas a v požadované kvalitě vyrobit i nainstalovat,“ říká Ing. arch. Jan Rauš. Nakonec ale uspěli a dodavatele našli – stala se jím společnost DAFE-PLAST z Polné u Jihlavy, která patří k nejvýznamnějším výrobcům plastových a hliníkových oken na českém trhu.

Prosklený výhled do všech stran

Rekonstrukce hlavní budovy areálu byla navržena tak, aby s pomocí kombinace okenních prvků a fasádního systému došlo k vytvoření unikátního proskleného výhledu. Jelikož se ale jednalo o původní konstrukci z období socialismu se stavební tolerancí, která z každého nového okna vytvořila víceméně jedinečný originál, bylo třeba věnovat osazení okenních prvků obzvláště pečlivou pozornost. „V rámci řešení rekonstrukce monolitické stavby s průběžnými pásy oken usazenými před nosnými sloupy bylo nutné vzít v úvahu rozměry oken a jejich návaznost na stávající konstrukci. Zároveň bylo nutné sladit okenní prvky v jednotlivých patrech tak, aby na sebe vertikálně i horizontálně navazovaly,“ říká Ing. Miroslav Culka, obchodní ředitel společnosti DAFE-PLAST, a pokračuje: „Vzhledem k tomu, že okna byla v jednom pásu přes 48 metrů dlouhá s vahou jednotlivých prvků až 140 kg, bylo důležité především správně navrhnout statiku prvků.“

Osazení skly na hranici proveditelnosti

Samotná montáž okenních prvků začínala vždy od středu a pokračovala tak, aby byla zajištěna návaznost prvků v patrech. „Většina otvorů byla vyplněna plastovými okny Progress ALU s hliníkovou obložkou. Pouze krajní pole u čela objektu v druhém až šestém podlaží byla osazena hliníkovým systémem Schüco, konkrétně fasádním systémem Schüco FW50+.1 a na něj navazujícím hliníkovým otvíravě-sklopným oknem se skleněným zábradlím,“ informuje Ing. Miroslav Culka. Právě osazení téměř tunu vážících skel o úctyhodných rozměrech 4 046 x 2 506 mm do hliníkových konstrukcí se stalo jedním z nejtěžších úkolů celé rekonstrukce. „Původně navrženého řešení pomocí jeřábu a vakuových přísavek jsme byli nuceni se vzdát, protože přitažení skla k hliníkové fasádě pomocnými lany by způsobilo deformaci hrany nadpraží zateplení a venkovních boxů zastínění,“ říká Ing. Miroslav Culka a pokračuje: „Navrhli jsme proto zasklívání speciálně upraveným vahadlem a vakuovou přísavkou, které sklo při zasklívání držely ve svislé poloze, a umožnily nám tak s velkou přesností skla do otvoru osadit.“ Tato varianta přitom byla velmi riskantní, jelikož při náhlém nárazovém větru mohlo dojít k rotaci skla, nárazu do lešení a jeho následného pádu.

Nejenom ve vyšších podlažích, ale i v přízemí měla řešení prosklených prvků na starosti společnost DAFE-PLAST. „V přízemí objektu jsme řešili prosklené stěny z hliníkového systému AWS 75.SI, které jsme na jižní straně osadili venkovními žaluziemi. Do obvodového pláště jsme v přízemí zabudovali také vstupní čtyřkomorový automatický karusel, na který přímo navazují dvoukřídlé dveře systému Schüco ADS 75 SI+,“ uvádí Ing. Miroslav Culka a dodává: „Plášť jsme dále osadili i jednokřídlými hliníkovými dveřmi otvíravými ven. Všechny dveře jsme pak vybavili panikovým kováním a kontrolou vstupu i odchodu z budovy.“

I přes některé nečekané výzvy a peripetie se podařilo rekonstrukci objektu v zadaném termínu zdárně dokončit. Areál výtvarných řemesel tak získal zcela novou moderní podobu, která mu umožní úspěšně fungovat i další desetiletí.

Technické údaje stavby:

 • hliníkový fasádní systém FW50+.1
  • odstín z exteriéru: RAL 7021
  • odstín z interiéru: RAL 9016
  • rozměry skel: 4 046 x 2 506 mm
 • plastová okna Progress ALU s hliníkovou obložkou
  • odstín z exteriéru: RAL 7021
  • odstín z interiéru: RAL 9016
  • zasklení trojskly s hodnotou součinitele prostupu tepla skla Ug = 0,6 W/m2K
 • prosklené stěny z hliníkového systému AWS 75.SI
  • odstín: RAL 7021
  • výška pozic v přízemí: 2 565 mm
  • výška zděného parapetu: 985 mm
  • výška pozic v mezipatře: 1 620 mm
 • čtyřkomorový automatický karusel
  • průměr: 2 300 mm
  • výška: 2 200 mm
 • zastínění – venkovní hliníkové žaluzie v provedení Z se zaomítacím boxem
  • barva: RAL 7016

Zpracováno za využití materiálů společnosti DAFE – PLAST s.r.o., www.dafe.cz

[carousel-horizontal-posts-content-slider]