Zpět

Tvůrce nové generace sálavých lokálních topidel inspirovalo Slunce

Na trhu se objevila lokální topidla, jejichž základem je revoluční technologická novinka – tepelné zářiče z wolframového vlákna a pozlaceného křemenného skla. Mají stejný tepelný efekt na ozářené předměty, jako sluneční paprsky. Jejich uplatnění sahá od koupelen a domácností, přes průmyslové a skladové haly, až po restaurační předzahrádky či třeba historické objety a kostely. Oproti propan-butanovým sálačům mají minimálně o třetinu nižší provozní náklady, navíc poskytovanou tepelnou pohodu neovlivňuje průvan ani velikost či výška prostoru, kde jsou instalovány. Křemenný tepelný zářič má teplotu až 2 600 stupňů Celsia a je zcela odolný tepelným šokům i ponořování do vody.

Publikováno: 29.07.2011
Rubrika:
Autor: (red)

Originální křemenné zářiče s parabolickými reflektory představují zcela nový technologický skok, který na světě zvládlo jen pár firem. „Pro uživatele jsou důležité dvě věci: získaná tepelná pohoda a množství uspořené energie. V obou jsou quartzová topidla absolutní špičkou,“ říká generální ředitel Able Electric Ing. Ivo Borovec, jehož společnost zářiče do České republiky od firem Tansun a Burda dováží, a dodává: „Zvolili jsme obchodní název „quartzové“ topidlo, abychom se vymezili oproti dříve prodávaným infrazářičům, protože jde o výrazný, až řádový, kvalitativní skok, který zákazníci navíc okamžitě pocitově i fakticky poznají.“

Quartzové topidlo neohřívá vzduch, ale pouze předměty nebo osoby nacházející se v prostoru sálání. Vzduch se takto ohřívá až druhotně od předmětů, stěn nebo osob. U tohoto typu ohřevu není třeba předtápět prostor. Důsledkem je tolik žádaný okamžitý účinek po zapnutí. Vzhledem k bodovému charakteru záření je možné velmi snadno dosáhnout s pomocí křemenných zářičů zónového vytápění, kdy je vytápěna jen relativně malá část prostoru. Tepelná pohoda je přesně směrována a nevytápí se zbytečně prostor, kde nikdo není nebo se nepřetápí vzduch pod střechou.

„Laicky řečeno, topidlo využívá takové vlnové délky, která je blízká viditelnému záření, a to z jednoduchého důvodu: Takové záření dokážeme efektivně směrovat právě jen to těch zón, kde potřebujeme vytvořit ideální tepelnou pohodu. Jistě každý zažil příjemné teplo jarních slunečních paprsků, i když ve stínu mrzlo – a o to tu jde,“ vysvětluje Doc. Ing. Karel Daďourek, CSc., pracovník katedry materiálu Strojní fakulty Technické univerzity v Liberci. Jeho výzkum se mimo jiné zabývá také studiem vlivu infračerveného záření na jednotlivé materiály.

Kupříkladu v koupelně lze 2 kW přímotop nahradit 750 W quartzovým zářičem při zachování stejné tepelné pohody pro člověka v místnosti Praktickými zkušenostmi bylo potvrzeno, že v koupelně, která má zhruba 6 m2 modelové Quartzové topidlo Tansun Carnival s příkonem 750 W spotřebovalo za 15 minut věnovanou hygieně elektrickou energii v ceně 0,94 Kč (při sazbě 5 korun za kilowatthodinu).

V případě, že quartzové topidlo nahrazuje propan-butanový sálač kupříkladu v restauračních předzahrádkách, je propočet následující: Všeobecně platí, že již 2 kW elektrické quartzové topidlo zajistí srovnatelnou tepelnou pohodu jako plynový sálač. Provoz infrazářiče o výkonu 2 kW stojí zhruba 50,- korun za 10 hodin provozu (počítáme 2,50,- Kč za 1 kWh). Naproti tomu srovnatelný plynový sálač bude stát za stejných 10 hodin provozu minimálně 280,– Kč, nehledě na další náklady spojené s častou výměnou propan-butanové bomby. Zanedbatelný není ani fakt, že na rozdíl od hořícího plynu, sálavé teplo lze usměrnit bez vlivu na cirkulaci vzduchu.

Při vytápění průmyslových objektů, jako jsou výrobní nebo skladové haly, je sálavé vytápění jednoznačně levnější, než teplovzdušné. Z praxe máme příklad výrobní haly, kde byly z důvodů konce životnosti nahrazeny teplovzdušné ventilátory (tzv. SAHARY) plynovými infrazářiči (quartzová topidla nebyla tehdy na trhu). Zdrojem energie je v obou případech zemní plyn. Za čtyři roky provozu plynových infrazářičů, při nezbytném vytápění celé haly, byla průměrná úspora přesně 40%. Quartzové infrazářiče však lze použít jen ve vybraných zónách, a tak lze uspořit ještě daleko více. Zásadním faktorem je také výška stropu a třeba četnost otevírání haly. Čím je prostor vyšší, tím úsporněji sálavé vytápění vychází.

„V křemenných zářičích jsou používány zdroje Philips HeLen s elektricky žhaveným wolframovým vláknem v trubici z křemenného skla. Vlákno je žhaveno na teplotu 2600 °C, takže vyzařuje maximálně v blízké infračervené oblasti s vlnovou délkou okolo 1000 μm – viditelné světlo je zhruba 400 až 800 μm. Ke zlepšení účinnosti zářičů je použito hned několik celosvětově chráněných patentů. Vnitřek trubice z křemenného skla je pokryt speciální zlatou vrstvou. Ta zvyšuje výkon a trvanlivost. Účinnost vyzařování v infračervené oblasti dosahuje 96 % až 98 % a topidlo vydrží 7000 hodin, a to bez znatelného snižování účinnosti zářiče s jeho stárnutím,“ dodává odborný pohled pro zainteresované Doc. Daďourek.

Již delší dobu je známé, že infračervené vytápění má značné výhody proti konvenčnímu vytápění sdílením tepla od ohřívaného vzduchu – od kamen, radiátorů či teplovzdušných ventilátorů.. Přímý ohřev vzduchu zářením sálavých topidel je totiž minimální. Šíření infračerveného záření quartzových topidel je velmi podobné šíření světla. Je možné použít jednoduché parabolické kovové reflektory (hliník) k jeho usměrnění. Většina stavebních materiálů má v této oblasti koeficient pohltivosti 80 až 90 %, pohltí tedy většinu dopadajícího záření a stěny (případně podlaha) se přímo ohřívají dopadajícím zářením. Toto záření je velmi účinně pohlcováno i lidským tělem. U sálavého vytápění Quartzovými topidly je rozdíl teplot mezi stropem a podlahou maximálně 3°C a v případě zónového vytápění lze uspořit ve vytápění hal až 80 % nákladů.

Quartzová topidla lze velmi snadno instalovat i přenášet, nezabírají prostor a jejich použití je funkční a bezpečné i v otevřených prostorách a na dešti. Křemenné zářiče dále nepotřebují přívod kyslíku a nevznikají v jejich okolí žádné spaliny. Výkon křemenných zářičů lze snadno bezeztrátovým způsobem regulovat plynulou změnou jejich výkonu buď manuálně, nebo automaticky prostřednictvím prostorového termostatu. Je možné též zapojit zářiče do sekcí a zapínat podle potřeby jen jednotlivé skupiny topidel.

Doba náběhu quartzového topidla na plný výkon i doba jejich doběhu při vypnutí se pohybuje maximálně v několika vteřinách. Jsou tedy prakticky bez setrvačnosti a jsou schopny okamžitě po zapnutí přejít na plný topný výkon.

Jednotlivé křemenné zářiče jsou lehké a při změně dispozice místnosti jsou snadno přemístitelné. Zářiče do 3 kW je možné napájet z běžné zásuvky jednofázové elektrické instalace.
Minimální výška, ve které je možné umístit křemenné zářiče je v závislosti na výkonové variantě již od 1,8 m výšky.

Alternativou domácích přímotopů je velmi úsporná novinka – Tansun Sorrento Ceramic. Tato – /nesvítivá/ – varianta quartzového topidla s keramickým zářičem, přináší až o 30% větší účinnost sálání, než klasické sálavé panely a spotřeba energie na vytápění klesá až 2,5krát. Topidlo o výkonu 1300W (dostatečné pro běžnou místnost o velikosti 20m2) váží méně než 4kg a nevyžaduje žádné speciální nároky na montáž. Další výhodou je, že keramické topidlo neohřívá vzduch, ale osoby, zdi a předměty. Minimalizují se tak velké ztráty při větrání, kdy nejprve uniká teplý vzduch, na jehož místo se tlačí venkovní a je lepší tepelná pohoda. Sálavé vytápění nevíří prach, vysušuje stěny a zabraňuje tak růstu plísní.

[carousel-horizontal-posts-content-slider]