Zpět

Druhý ročník soutěže Wienerberger pro studenty středních průmyslových škol finišuje

Studenti čtvrtých ročníků středních průmyslových škol stavebních už mají pouze několik posledních dní, aby se přihlásili do soutěže „O nejlepší projekt“, kterou pro ně připravila společnost Wienerberger cihlářský průmysl. Přihlášky musí odeslat nejpozději do pátku 22. 4. 2011. Třeťáci se mohou hlásit až do 27. května. Pro vítěze jsou připraveny zajímavé finanční odměny.

Publikováno: 29.07.2011
Rubrika:
Autor: (red)

V neanonymní soutěži je úkolem studentů ze třetích ročníků navrhnout projekt rodinného domu. Studenti ze čtvrtých ročníků mají připravit projekt občanské stavby. Do této kategorie nově spadají i projekty bytových domů.

Půdorysy povinně, vizualizace dobrovolně
I v tomto ročníku musí soutěžní práce obsahovat půdorysy jednotlivých podlaží (přízemí, podkroví) a kladecí výkres stropu. Požadován je také řez budovou, pohledy a detaily. V rámci návrhu přitom musí být v maximální možné míře použity výrobky POROTHERM včetně typových detailů a konstrukčních řešení. Dobrovolnou částí práce je vizualizace navrženého objektu.

Dvoukolová soutěž se slavnostním finále
V prvním kole klání budou přihlášené práce hodnoceny zástupci společnosti Wienerberger a pedagogy na každé zúčastněné škole samostatně. V druhém kole se bude vybírat pouze z projektů, které zvítězily v jednotlivých školách. Zde o vítězích rozhodne odborná porota složená ze zástupců společnosti Wienerberger a mediálních partnerů – titulů Materiály pro stavbu, Stavba a Stavebnictví a interiér. Členem hodnotící komise bude i doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z Katedry konstrukcí pozemních staveb ČVUT Praha.

 

Dva termíny uzávěrky
„Soutěž o nejlepší projekt“ probíhá ve školním roce 2010/2011. Formulář přihlášky je k dispozici v sekretariátu soutěže, zájemci si ho mohou vyžádat i na emailové adrese soutez_skoly@porotherm.cz nebo stáhnout na internetových stránkách www.porotherm.cz/soutez_skoly.

Zájemci ze čtvrtých ročníků se mohou přihlásit nejpozději do 22. 4. 2011. Pro účastníky z třetích ročníků je nejzazší termín odevzdání přihlášky do 27. 5. 2011. Přihláška musí být zřetelně označena heslem „Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty SPŠS.

K uvedeným termínům musí studenti odevzdat i přihlašované práce. Předají je osobě určené vedením školy, která převzetí písemně potvrdí.

Více informací o podmínkách soutěže naleznete na www.porotherm.cz/soutez_skoly.
 

[carousel-horizontal-posts-content-slider]